06 - 02 - 2017

Firmy Rijk Zwaan i Bejo ogłaszają zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej naturalnych cech warzyw

Firmy Bejo i Rijk Zwaan podpisały umowę przewidującą wymianę niewyłącznych licencji na cechy warzyw chronione prawami patentowymi. Wymiana ta umożliwi obydwu firmom hodowlano-nasiennym umocnienie swojego potencjału innowacyjnego oraz szybsze wprowadzanie na rynek jeszcze lepszych odmian warzyw.

Wzajemne korzystanie ze swoich innowacji

W ramach umowy, strony udzielają sobie nawzajem praw do korzystania do celów komercyjnych i hodowlanych z materiału biologicznego, który wchodzi w zakres patentów każdej z firm. Zatem umowa zwiększa możliwości obydwu firm w tworzeniu nowych lub udoskonalonych odmian warzyw poprzez wzajemne czerpanie ze swoich innowacji. Umowa ustanawia także wyjątek hodowlany pomiędzy stronami dotyczący patentów istniejących w ramach zbioru praw hodowców roślin obowiązującym na całym świecie.

International Licensing Platform Vegetable (ILP)

We wrześniu 2016r., firma Rijk Zwaan ogłosiła zawarcie obszernego porozumienia z firmą Syngenta, przedmiotem którego jest wzajemne licencjonowanie naturalnych cech warzyw. Rijk Zwaan, Syngenta oraz Bejo są założycielami International Licensing Platform Vegetable. Platforma ta udostępnia innowacje związane z hodowlą warzyw szerokiemu gronu hodowców dzięki swobodnemu dostępowi. Członkowie ILP mogą korzystać do woli z zasobów dotyczących patentów oraz naturalnych cech na rozsądnych i sprawiedliwych warunkach. Obecnie platforma ta zrzesza 13 członków i zaprasza do współpracy inne firmy nasienne jak również instytuty badawcze.

Dyrektor firmy Bejo, John-Pieter Schipper zauważył, iż „Dzięki tej umowie oraz powołaniu IPL Rijk Zwaan i Bejo przywróciły wyjątek hodowlany pomiędzy obydwoma firmami. Głęboko wierzymy, że nieograniczony dostęp do zasobów wiedzy z zakresu genetyki zapewni bioróżnorodność oraz bezpieczeństwo żywieniowe. Jednocześnie, porozumienie to umacnia potencjał innowacyjny obydwu firm, co w przyszłości będzie miało korzystny wpływ na całą branżę”.

Ben Tax, dyrektor Rijk Zwaan dodał: „Umowa z firmą Bejo pozwala na swobodne korzystanie z zasobów drugiej firmy w celach hodowlanych a następnie na wprowadzenie na rynek nowo uzyskanej odmiany, również w przypadku gdy materiał biologiczny chroniony jest prawem patentowym. To sytuacja w której wygrywają wszystkie zainteresowane strony, a w tym przypadku, także producenci i konsumenci. Otwarta innowacja w hodowli jest niezbędna dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju zasobów żywności”.