Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o. 

Witki 15A
05-870 Błonie
tel. +48 22 842 61 55
biuro@rijkzwaan.pl


zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000026840, kapitał zakładowy 500 000 zł 

Stacja Doświadczalna WITKI

Witki 15B
05-870 Błonie
 

Baltic Sates

Tomas Skaizgirys
+370 683 34 462
e-mail: t.skaizgirys@rijkzwaan.pl

 

Znajdź osobę kontaktową