Powrót
Hydroponic culture of lettuce

Produkcja i zrównoważony rozwój

Populacja ludności na świecie gwałtownie rośnie, czyniąc z produkcji żywności kwestię największej wagi. Ze względu na ograniczenia powierzchni uprawowych, zachodzi konieczność zwiększenia plonu z metra kwadratowego. Aby zminimalizować działania, których skutki to m.in. trwałe pogorszenie jakości gleby, należy ograniczyć zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów. Jednocześnie zapotrzebowanie na produkty organiczne jest coraz większe. Podobnie jak zainteresowanie ze strony konsumentów warzywami sezonowymi i sezonowymi.

Lokalne odmiany
Firma Rijk Zwaan przyczynia się w istotny sposób do poprawy zrównoważonej produkcji warzyw, tj. tworzenie nowych, lokalnych odmian oraz zwiększanie plonu z metra kwadratowego. Odporności na choroby i zarazy umożliwiają producentom ograniczenie stosowania środków chemicznych. Jesteśmy również zaangażowani w prace rozwojowe nad zrównoważonymi technikami produkcji warzyw i oferujemy szeroki wachlarz odmian do uprawy organicznej i hydroponicznej.

'Konsumenci mogą sami uprawiać świeżą i ekologiczną sałatę’

Historia Hugo